Certyfikacja


Chcesz obiektywnej oceny swojego systemu? Zgłoś się do BPIC.


Certyfikacja jest procesem, podczas którego ocenia się czy system zarządzania spełnia wymagania określonej normy lub specyfikacji, oraz czy jest on skuteczny aby osiągać cele organizacji.

 

Podejście i polityka BPIC nastawia się na współpracę, czyli podejście partnerskie. Stosujemy brytyjskie zasady pragmatyzmu i zdrowego rozsądku, które pomagają klientom zoptymalizować ich system zarządzania. W złożeniach BPIC certyfikacja nie jest celem naszych klientów lecz środkiem - który ma pomóc osiągnąć cele wyznaczone przez organizację i doskonalić jej zarządzanie. Certyfikat informuje klientów, konkurentów, dostawców, załogę i inwestorów o tym, że w danej organizacji są stosowane uznane w branży praktyki oraz, że organizacja spełnia wymagania danej normy lub specyfikacji.

 

Korzyści wynikające z certyfikacji są liczne:

 1. certyfikacja jest dowodem sprawnego zarządzania organizacją,
 2. certyfikacja może przyczynić się do zwiększenia efektywności, ograniczenia niepewności i zdobycia nowych okazji rynkowych,
 3. udział w procesie uzyskiwania certyfikatu i późniejsze przestrzeganie norm dowodzi również, że firma stale zwiększa swoją efektywność i usprawnia swoją działalność,
 4. regularne przeprowadzanie auditów nadzorczych zwiększa, odpowiedzialność, zaangażowanie oraz motywację personelu,
 5. posiadanie ważnego certyfikatu jest często warunkiem udziału w postępowaniach przetargowych.

Wniosek o certyfikację na zgodność systemu zarządzania z daną normą może złożyć każda organizacja, niezależnie od wielkości czy branży; może nią być również organizacja dobroczynna, edukacyjna, stowarzyszenie zawodowe, lub jednostka sektora administracji publicznej.

 

Certyfikujemy na zgodność z takimi normami jak:

 • ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 - System Zarządzania Jakością
 • ISO 14001:2004 i ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego
 • OHSAS 18001:2007 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • ISO 22000:2005 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 • HACCP - Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych
 • ISO/IEC 27001:2005 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • BS 25999-2 - Zarządzanie Ciągłością Działania
 • PAS 99 - Zintegrowane systemy zarządzania
 • inne

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji kliknij:

Certyfikacja - Przebieg procesu»
Zapytanie ofertoweformularz B750»

Załącznik do B750 dot. ISO/IEC 27001 - kliknij tutaj»

Wykaz wydanych certyfikatów BPIC - kliknij tutaj»

 Skontaktuj się z nami!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BPIC Sp. z o.o., Warszawa, Toruń