Historia - najważniejsze daty rozwoju BPIC

 

2009.09.01 - Rozpoczęcie działalności firmy

2009.12.01 - Krystyna Stephens Dyrektorem Generalnym BPIC
2010.03.19 - Wydanie pierwszego certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2008
2010.07.01 - Wydanie pierwszego certyfikatu zgodności z normą PN-N 18001:2004
2011.02.02 - Uzyskanie Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (QMS, kody 29,34,35)
2011.06.30 - Wydanie pierwszego certyfikatu zgodności z normą ISO 14001:2004
2011.06.30 - Wydanie pierwszego certyfikatu zgodności z normą ISO 27001:2005
2011.07.01 - Wydanie pierwszego certyfikatu zgodności z HACCP
2012.01.13 - Rozszerzenie zakresu Akredytacji PCA (QMS kody 18, 29,34, 35, 38)

 

Poniżej wykres obrazujący dynamikę wzrostu liczby udzielonych certyfikacji BPIC w latach 2010, 2011 i w zaledwie pierwszym półroczy roku 2012.

lcertbpic

 

GUTcert Afnor kombination polski klub jakosci afnorgroupecolourKopia 2 logo cmyk  KSUB - logo główne

 Skontaktuj się z nami!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BPIC Sp. z o.o., Warszawa, Toruń