ISO 9001 : 2008 System zarządzania jakością (SZJ)

 

Minęło 25 lat od opublikowania pierwszego wydania normy ISO 9001 (ISO 9001:1987). Od tego czasu zainteresowanie wdrażaniem i certyfikacją systemów zarządzania jakością ciągle rośnie. Obecnie ponad 750,000 organizacji i przedsiębiorstw w około 160 krajach certyfikowało się na zgodność z normą ISO 9001. Popularność tej normy wynika z faktu, że organizacje ciągle dążą do zwiększenia udziału w rynku i poziomu zadowolenia klientów, zmniejszenia kosztów oraz doskonalenia swojego zarządzania. Wdrożenie systemu jakości jest nadal popularną i efektywną metodą do osiągnięcia takich celów. ISO 9001:2008 jest uniwersalną normą, która została opracowana w taki sposób, aby mogła być stosowana przez wszelkie organizacje, bez względu na ich wielkość czy sektor działalności.

 

Seria norm ISO 9000 jest przyjętą nazwą dla serii norm składając się z:

 • ISO 9000 : 2005 Systemy Zarzadzania Jakością - Podstawy i terminologia
 • ISO 9001 : 2008 Systemy Zarządzania Jakością - Wymagania
 • ISO 9004 : 2000 Systemy Zarządzania Jakością - Wytyczne do doskonalenia i funkcjonowania

Co obejmuje ISO 9001:2008?
Norma ISO 9001:2008 określa wymagania zarządzania dotyczące następujących elementów:

 • system zarządzania jakością - tu norma określa ogólne elementy systemu potrzebne, aby go ustanowić. Określenie samego systemu i procesów, sposobu nadzoru nad procesami, zasoby, dane, oraz dokumentacja wymagana aby system funkcjonował,
 • odpowiedzialność kierownictwa - w tym elemencie norma stawia wymagania dotyczące przywództwa, przyjęcia zobowiązań i aktywnego zaangażowania przez najwyższe kierownictwo. Wymagania dotyczą ustalenia strategii organizacji w formie polityki i celów organizacji, ustanowienia struktur dla sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, określenia odpowiedzialności i uprawnień personelu, wyznaczenia pełnomocnika, który będzie zajmował się kwestiami związanymi z jakością oraz ustanowienia przeglądów przez kierownictwo,
 • zarządzanie zasobami - norma wymaga, aby najwyższe kierownictwo zapewniło zidentyfikowanie i dostępność zasobów istotnych dla wdrożenia swojej strategii oraz osiągnięcia celów organizacji, włącznie z zasobami związanymi z działaniem i doskonaleniem systemu zadządzaniem jakościa, zadowoleniem klientów i innych zainteresowanych stron. W normie zasoby to ludzie, infrastruktura, środowisko pracy, informacje, dostawy, zasoby naturalne i finansowe,
 • realizacja wyrobu - ten element jest obszernie rozpisany, aby organizacja wdrażająca system zarzadzania jakością, zapewniła skuteczne i efektywne działanie procesów głównych, wspomagajacych oraz związanych sieci procesów. Tematy głównie określone w tym elemencie to:
  • planowanie realizacji wyrobów,
  • procesy związane z klientem,
  • projektowanie i rozwój,
  • zakupy,
  • produkcja i dostarczanie usługi,
  • nadzorowanie i wyposażenie do monitorowania pomiarów.
 • Pomiary, analiza i doskonalenie - ten ostatni element stawia wymagania, które naprawdę powodują zmianę w organizacji. W normie zakłada się, że jest ona przeznaczona jako narządzie dla najwyższego kierownictwa, wspomagając go w procesie podejmowania decyzji. Wymagania tej części normy, dotyczą zapewnienia skutecznych i efektywnych pomiarów, gromadzenia i walidowania danych, które są wykorzystane przez najwyższe kierownictwo w dalszym procesie decyzyjnym.

Korzyści związane z posiadaniem certyfikowanego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 to:

 1. podniesienie poziomu zadowolenia klienta,
 2. poprawa wydajności oraz zmniejszenie strat,
 3. usprawnienie procesów,
 4. efektywniejsza komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
 5. przejrzyste określenie odpowiedzialności, uprawnień i celów personelu zwiększając ich zadowolenie z pracy i morale,
 6. wzmocnienie reputacji i marki oraz zmniejszenie barier handlowych,
 7. stanowi narzędzie poprawy konkurencyjności.

PROWADZIMY SZKOLENIA I CERTYFIKACJĘ według normy ISO 9001:2008.

 

 Skontaktuj się z nami!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BPIC Sp. z o.o., Warszawa, Toruń